SULISTROWICKA RADA WSI

Sulistrowice, 30.05.2018 r.

 

Szanowni Mieszkańcy Sulistrowic,

Zwołujemy III spotkanie Społecznej Rady Sulistrowic w dniu 8 czerwca 2018 r. o godzinie 18.00 w naszej Świetlicy z następującym porządkiem narady:

 1. Ustalenie porządku prowadzenia zebrań Rady Wsi.
 2. Sprawozdanie z ustaleń zebrania Rady z 27.04.18 i 18.05.18 r.
 3. Wyniki akcji informacyjnej skierowanej do wszystkich Mieszkańców Sulistrowic.
 4. Sformułowanie projektu planu budżetowego na 2019 rok poprzez ustalenie priorytetów z informacji przekazanych przez Mieszkańców Sulistrowic.
 5. Ustalenie programu cyklicznych imprez i spotkań tematycznych dotyczących np. porad zielarskich, dietetycznych, kulinarnych, ogrodniczych czy rękodzieła.
 6. Zaplanowanie rewitalizacji Ryneczku poprzez umieszczenie ławek, kwietników i ozdób okolicznościowych.
 7. Zgłoszenia problemów i zapytania.

Informujemy, że w dniach 27.04.18 r. i 18.05.18 r. miały miejsce spotkania Mieszkańców Sulistrowic, którym zależy, żeby żyć w czystym i przyjaznym miejscu. Impulsem była spontaniczna akcja zbierania śmieci w naszej Wsi i okolicach Zalewu. W wyniku spotkań w serdecznej atmosferze postanowiliśmy zjednoczyć nasze Sulistrowice. Pragniemy udrożnić komunikację wśród wieloletnich jak i nowo osiedlonych Mieszkańców. Postanowiliśmy, że na dobry początek w czynie społecznym podejmiemy się następujących zadań:

 1. Opracowanie i przesłanie ulotki informacyjnej do wszystkich Sulistrowiczan o naszej akcji społecznej, w celu uzyskania wiedzy o prawdziwych oczekiwaniach i potrzebach naszych Mieszkańców.
 2. Założenie elektronicznego forum Mieszkańców Sulistrowic, gdzie będzie można aktywnie uczestniczyć w naszym lokalnym życiu (forum jest w trakcie budowy).
 3. Budowa i montaż dwóch nowych tablic informacyjnych z historią wsi oraz z planem ulic Sulistrowic.
 4. Modernizacja tablicy ogłoszeń w Ryneczku Wsi.
 5. Przesunięcie koszy PCK i na śmieci z centrum Wsi w mniej eksponowane miejsce.

Uprzejmie informujemy, że docelowo z projektami zadań Rady Sulistrowic można zapoznać się na naszej tablicy ogłoszeń oraz na lokalnym forum http://sulistrowice.phorum.pl/index.php w zakładce „Aktywność Społeczna”. Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Sulistrowic (naszych nestorów i młodzież), którzy mają pomysły i chęci do stworzenia trwałego dziedzictwa naszej społeczności!

 

Sulistrowice, wieś zmieniającej się okolicy.

Bądź zmianą, którą chcesz widzieć w naszej wyjątkowej wsi!