Pod wnioskiem podpisy złożyło 95 osób.
Petycja została wysłana listem poleconym 07.09.2018 r. W tym samym dniu złożona została również w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka-do wiadomości Burmistrza.

Wniosek do Zarządu Powiatu