W spotkaniu uczestniczyło 12 mieszkańców, w obecności pani Bogusławy Wiśniewskiej – Sołtys Sulistrowic.

 1. Wniosek o wystosowanie petycji do Powiatu o montaż progów zwalniających wraz ze znakami ostrzegawczymi na ul. B. Chrobrego, znaków ostrzegawczych obecności kolarzy i biegaczy oraz montaż luster przy wylocie ul. Dębowej i ul. Wichrowej.
 2. Wskazanie potrzeby złożenia wniosku do Urzędu Miasta i Gminy Sobótka w sprawie budowy chodnika od Przystanku autobusowego do Zalewu, m. in. w oparciu o projekt „bezpieczna droga”.
 3. Wniosek o zastosowanie znaków zakazu parkowania przy Zalewie od strony ul. Chrobrego.
 4. Pomysł na uporządkowanie Parku przy dawnym Dworze.
 5. Propozycje do projektu planu budżetowego:
 6. zakup oświetlenia uruchamianego na czujnik ruchu i montaż na początku ul. Jagiellońskiej, ul. Kwiatowej, ul. Daliowej.
 7. zakup kosiarki lub wynajem usługi koszenia (na podstawie kalkulacji kosztów).
 8. zakup materiałów wykończeniowych do odnowy Rynku (budowę klombów, materiałów budowlanych do odświeżenia muru, drewna na budowę ogólnodostępnych ławek).
 9. Wstępne propozycje wskazania tematów i terminów spotkań integracyjnych.
 10. Wniosek o zamieszczenie informacji o nie koszeniu trawy w niedziele i święta, a w dni powszednie do godziny 20.00.
 11. Ustalenie etapu rekonstrukcji tablic informacyjnych, wizerunku Rynku Wsi.
 12. Wskazanie ilości ławek i miejsc ich ustawienia wzdłuż głównych ulic Sulistrowic.
 13. Wniosek o zawieszenie flag narodowych z okazji 100-lecia Niepodległości Polski.