Drodzy Mieszkańcy, w załączeniu przesyłam podsumowanie naszego zebrania, które odbyło się w dniu 15 lutego 2019 r. Serdecznie dziękuję wszystkim za aktywne uczestnictwo. Z każdym spotkaniem jest nas coraz więcej, co bardzo cieszy, bo jest realna szansa, że nasze plany szybko zostaną zmaterializowane. Prosimy o pomoc każdego mieszkańca i sympatyka Sulistrowic, który chce przebywać w bezpiecznym i zadbanym miejscu.

Pozdrawiam, Alicja – Sołtys Sulistrowic.

Protokół nr 2.2019

ze spotkania Rady sołeckiej Sulistrowic w dniu 15 lutego 2019 r.

 

W spotkaniu uczestniczyło 26 mieszkańców, w obecności Sołtysa Sulistrowic i całej Rady Sołeckiej. Podczas zebrania podjęto decyzję o zmianie zadań finansowanych z budżetu sołeckiego.

 1. Inwestycje z funduszu sołeckiego.
 2. Odstąpienie od zakupu traktora – kosiarki za 18.000 zł i paliwa za 000 zł na rzecz outsourcingu – kompleksowej usługi koszenia boiska, parkingu i placyku przy świetlicy;
 3. Remont sali świetlicowej ze środków sołeckich, przy wsparciu finansowym z budżetu Gminy (skucie ścian, wymiana ogrzewania na elektryczne, wymiana oświetlenia, poprawa stolarki okiennej, likwidacja jednej drabinki). Wizja lokalna Kierownika Referatu Inwestycji, Inspektora ds. budownictwa i kosztorysanta z UMiG w celu ustalenia kosztorysu wykonania remontu sali i przebudowa łazienki zaplanowana na 21 lutego;
 4. Likwidacja uszkodzonego sprzętu z siłowni i zbędnych mebli oraz bibelotów;

Inwestycje z dodatkowych środków uzyskanych ze zbiórki społecznej bądź dotacji:

 1. Przebudowa toalety w pomieszczeniu gospodarczym przy boisku;
 2. Budowa i montaż tablic informacyjnych z detalami (ławki, klomby, róże) w centrum Ryneczku
 3. Przebudowa wiaty biesiadnej obok muszli koncertowej;
 4. Obsadzenie szpalerem niskich drzew ozdobnych ogrodzenia od strony plebani i cmentarza (jarzębiny, głogi różowe, rajskie jabłonie, wiśnie ozdobne, rokitniki, kaliny koralowe, różowe robinie, pigwowce).
 1. Walne zgromadzenie Stowarzyszenia Sulistrowice.

Podczas zgromadzenia 12 osób wyraziło chęć przystąpienia do Stowarzyszenia. Po otrzymaniu dokumentacji od obecnego Prezesa Stowarzyszenia nastąpi wybór prezesa i wiceprezesa oraz członków stowarzyszenia. W kolejnym etapie zostaną opracowane tematy projektów i możliwości ich sfinansowania w instytucjach rządowych i organizacjach pozarządowych.

 • Stan wykonania wniosków złożonych do Gminy i Powiatu.
 1. W dniu 12.02.19 r. Sołtys Sulistrowic złożyła wnioski: w sprawie przydziału węgla do świetlicy, zakupu czerwonej tablicy urzędowej p.t.„Świetlica Wiejska w Sulistrowicach”, uszkodzeń na plaży po zimie, zmiany nazwy plaży z miejskiej na sulistrowicką, zapytanie o możliwość postawienia dwóch ulicznych lamp solarnych na ul. Liskowej oraz zapotrzebowania na 10 flag państwowych i 10 flag gminnych oraz po fladze węgierskiej, czeskiej i słowackiej. Z LGD Sołtys otrzymała szczegółowe informacje o historii Sulistrowic, wobec czego zostanie skorygowana tablica przed wydrukiem i ustawieniem w Ryneczku.
 2. Pismo z 30.08.18 r. do Powiatu w sprawie odpowiedniego oznakowania ostrzegającego o dzieciach idących do szkoły, kolarzy i kierunkowskazu na Sulistrowiczki, montażu progów spowalniających, montażu 2 luster drogowych. Decyzja zapadnie około 21 lutego 2019 r. W wyniku wyznaczenia trasy kolarskiej przez ul. Chrobrego jesteśmy zmuszeni odstąpić od zamontowania na tej ulicy progów zwalniających. Sołtys chce zaproponować w Powiecie tzw. kocie oczka 3M – punktowe elementy odblaskowe, wtopione w asfalt i wymalowanie pasów dla pieszych przy przystanku autobusowym, czy na krzyżówce w Ryneczku.
 3. Pismo z 20.09.18 r. do Urzędu Gminy – zakup i montaż oświetlenia na ul. Wichrowej i ul. Przemiłej oraz remont ul. Wichrowej. Brak decyzji – planowany monit;
 4. Pismo z 11.12.18 r. do Powiatu w sprawie usunięcia 2 szt. usychających lip przy barze u Marka i cięć pielęgnacyjno-technicznych 8 szt. lip przy kościele. Zadanie w oczekiwaniu na lepsze warunki pogodowe;
 5. Naprawa poboczy po instalacji światłowodów – w trakcie realizacji;
 6. Naprawa barier ochronnych przy wjeździe na most nad Potokiem Sulistrowickim, poszerzenie pobocza przy zakręcie do sklepu, zgoda na aranżację Ryneczku, ocena stanu studni drenarskiej przy ul. Chrobrego17 – wizja lokalna ze Starostwa zaplanowana na przyszły tydzień.
 1. Wolne wnioski.
 2. Istotne problemy należy składać do Urzędu Gminy w formie pisemnych wniosków, zaadresowanych do Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka; jeśli osobiście – to na kopii składanego dokumentu poprosić o pieczątkę datownika wpływu, jeśli listownie – to za potwierdzeniem odbioru. Zgodnie z art.35 KPA, Urząd powinien odpowiedzieć na pismo w ciągu 30 dni, a gdy sprawa wymaga dodatkowych ustaleń, w ciągu 60 dni.
 3. Plaża jest własnością Gminy i nie ma prawnej możliwości przyporządkowania jej do Sołectwa; analogicznie jest z boiskiem czy świetlicą.
 4. Propozycja stworzenia kolekcji hortensji bukietowych przy plaży.
 5. Prośba Sołtysa o podanie numerów telefonów mieszkańców chętnych do koszenia trawy na posesjach letników sulistrowickich. W bazie są telefony: 793 056 400, 796 184 406, 606 754 340.
 6. Zgłoszenie chętnych do budowy tablic informacyjnych i ławek w Ryneczku. Sołtys potrzebuje też pomocy w przygotowaniu zatoczki do ustawienia tablic i pozostały dekoracji, które odtąd będą wizytówką naszej wsi.
 7. Akceptacja mieszkańców zgromadzonych na zebraniu tzw. powitajki p.t. „Sulistrowice witają” przy skręcie z ul. Świętojańskiej na ul. Jagiellońską vis a vis dębu wisielczego.
 8. Zgłoszenie chętnych do pomocy przy wycince drzew i krzewów wokół Krzyża przy posesji p. Bronka Wiśniewskiego oraz wywóz chrustu na ognisko za muszlą, a także usunięcie dzikiego paleniska przy muszli koncertowej.
 9. Konsultacja z Green-lanem w sprawie barteru: wi-fi za umieszczenie baneru z reklamą na terenie wsi.
 10. Zgłoszenie miejsc na terenie wsi wymagających oświetlenia ulicznego; ulice: Długa, Letnia, Majowa, Piękna, Kwiatowa, Irysowa.
 11. Zgłoszenie dalszego wypływu ścieków do strumienia przepływającego pod ul. Przemiłą.
 12. Zgłoszenie problemu z parkowaniem gości odwiedzających Sulistrowice. Brak parkingu w bliskiej odległości dla użytkowników plaży sulistrowickiej. Możliwość dodatkowego dochodu dla właścicieli terenu w okolicach plaży poprzez zorganizowanie u siebie parkingu.
 13. Sołtys prosi o bieżące informowanie jej o wnioskach składanych do Urzędu Miasta i Gminy Sobótka oraz Starostwa Powiatowego, dotyczących ogólnych spraw Sulistrowic, w celu poprawnego przepływu informacji i reagowania na czas.