W spotkaniu uczestniczyło 8 mieszkańców, w obecności pani Bogusławy Wiśniewskiej – Sołtys Sulistrowic.

 1. Dyskusja nad przeprowadzoną akcją informacyjną w sprawie udrożnienia komunikacji mieszkańców (wiele domostw nie posiada skrzynek na listy).
 2. Wskazanie źródła pozyskania środków do zmontowania nowych tablic informacyjnych z historią wsi oraz z planem ulic Sulistrowic, a także odnowy tablicy informacyjnej.
 3. Przygotowanie zapotrzebowania materiałowego na 3 tablice informacyjne.
 4. Ustalenie wartości poligrafii tablicy z historią Sulistrowic.
 5. Sporządzenie wniosku do Urzędu Miasta i Gminy Sobótka w sprawie instalacji ogólnodostępnego Internetu w Świetlicy.
 6. Plan przesunięcia koszy na śmieci i PCK z Ryneczku Sulistrowic w mniej eksponowane miejsce.
 7. Przygotowanie przez uczestników spotkania Rady Sulistrowic na kolejne spotkanie atrakcyjnych zdjęć Sulistrowic w celu umieszczenia ich na tablicy historycznej.
 8. Plan montażu drewnianych ławek, z myślą o starszych mieszkańcach Sulistrowic.
 9. Zaplanowanie umieszczenia ławek wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych.
 10. Przygotowanie listy akcji społecznych, imprez i spotkań, które dotychczas cieszyły się zainteresowaniem Sulistrowiczan.
 11. Informowanie na bieżąco Sulistrowiczan o podejmowanych decyzjach na szczeblu Gminy, jak i Sołectwa w dostępnych kanałach komunikacji.