W spotkaniu uczestniczyło 15 mieszkańców, w obecności pani Bogusławy Wiśniewskiej – Sołtys Sulistrowic.

  1. Wnioski po przeprowadzonej akcji sprzątania Sulistrowic. Efekty apelu o zachowaniu czystości „z biało-czerwonym motylkiem” i dodatkowych znaków informacyjnych rozmieszczonych na terenie całej Wsi.
  2. Ustalenie efektywnych kanałów przepływu informacji pomiędzy Mieszkańcami Sulistrowic (tablica ogłoszeń, forum Sulistrowic, SMS, mail, kontakt bezpośredni lub telefoniczny).
  3. Propozycje rewitalizacji wsi, m.in. dotyczące pory koszenia trawy, tablic informacyjnych, chodnika z Ryneczku do Zalewu.
  4. Rozpoznanie potencjału obecnych na spotkaniu Mieszkańców Sulistrowic i możliwości zaangażowanie społecznego.