Szanowni Mieszkańcy Sulistrowic!

Wczoraj wybraliśmy Sołtysa i Radę Sołecką. Sołtysem wsi została Alicja Krupa, a w składzie Rady Sołeckiej zasiedli: pan Edmund Skwara, jako Przewodniczący Rady i Zastępca Sołtysa, pani prof. dr hab. Urszula Prośba-Białczyk, pan Jerzy Kożuszek, pan Mariusz Chorążewski. Frekwencja mieszkańców była niska. Oddano raptem 42 głosy. W zebraniu uczestniczyli pan Mirosław Jarosz – Burmistrz MiG Sobótka, pani Ewa Fiedler-Łeńska – Zastępca Burmistrza MiG, pani Violetta Gaworczyk – Sekretarz MiG oraz 3 urzędników z Urzędu Miasta i Gminy Sobótka obsługujących postępowanie wyborcze oraz pan Marek Juraszek – Radny Miejski.

W swoim imieniu serdecznie dziękuję przybyłym Mieszkańcom za udział w wyborach, a pani Bogusi Wiśniewskiej chciałabym podziękować za to, że wprowadziła mnie w tajniki sołtysowania.

Moją misją jest zorganizowanie przyjaznej wioski poprzez zapewnienie: bezpieczeństwa, zadbanych części wspólnych i serdecznych relacji sąsiedzkich, tak żeby każdy mieszkaniec utożsamiał się z tym wyjątkowym miejscem i był z niego dumny. A konkretnie:

 • Dokończenie zeszłorocznego projektu rewitalizacji ryneczku (tablice informacyjne, ławki, przystanek pod aniołami z kwiatami i ziołami);
 • Prowadzenie lokalnej strony internetowej, która odtąd będzie naszą elektroniczną tablicą ogłoszeń i kroniką wydarzeń. Dziękuję panu Edmundowi Skwarze za zorganizowanie tej formy komunikacji;
 • Reaktywacja Koła Gospodyń Wiejskich i pozyskanie funduszy z możliwych źródeł na stworzenie wioski tematycznej, a docelowo udział w konkursie odnowy wsi, organizowanym przez Urząd Marszałkowski;
 • Wykonanie zaplanowanego budżetu sołeckiego: zakup kosiarki, paliwa do kosiarki, modernizacja toalety w pomieszczeniu gospodarczym i wiaty przy muszli koncertowej;
 • Monitorowanie wykonania przez Powiat wniosku oznakowania zwiększającego bezpieczeństwo mieszkańców na drogach we wsi (pismo wysłane 30 sierpnia 2018);
 • Wystosowanie wniosku do Gminy o dodatkowe połączenia autobusowe z Sobótką;
 • Sformułowanie wniosków do Gminy o zabezpieczenie środków w przyszłym budżecie na dodatkowe oświetlenie i chodniki;
 • Akcje porządkowe dwa razy do roku;
 • Ustalenie i realizacja cyklicznych imprez dla mieszkańców i gości (piknik rodzinny, giełda roślin, dzień sąsiada, kolędowanie, zabawa karnawałowa);
 • Tematyczne spotkania w Świetlicy dotyczące zielarstwa, dietetyki, kosmetyki, rękodzieła, ogrodnictwa, udzielania pierwszej pomocy; wspólne czytanie, gotowanie, muzykowanie, gry planszowe;
 • Aranżacja otoczenia przy plaży: kwitnące krzewy (może kolekcja róż czy różaneczników), stylowe oświetlenie, ozdoby z kamienia i drewna. Może w przyszłości rowery wodne, kajaki, hamaki, do dyspozycji mieszkańców i do wynajęcia dla turystów.

Szanowni Państwo, będę potrzebować Waszej pomocy, bo bez zaangażowania mieszkańców będzie mi bardzo trudno cokolwiek we wsi poprawić. Chcę rozmawiać ze wszystkimi Mieszkańcami i wspólnie realizować nasze pomysły na polepszenie warunków życia w Sulistrowicach. Liczę na Wasze propozycje i wspólne rozwiązania zaplanowanych zadań.

Zachęcajmy się wzajemnie do robienia dobrych uczynków dla naszej wspólnoty sulistrowickiej!

Wraz z noworocznymi życzeniami wszelkiej pomyślności, serdecznie pozdrawiam,

Alicja Krupa – Sołtys Sulistrowic.