U W A G A!          

Drodzy Mieszkańcy Sulistrowic, w dniu 8 lutego 2019 r. (piątek) o godzinie 18.00 w naszej Świetlicy zwołujemy zebranie nowo wybranej Rady sołeckiej. Będziemy rozmawiać o celach i możliwych do wykonania zadaniach. Bardzo zależy nam na Waszej obecności. Proszę podzielić się z nami Waszymi pomysłami i potrzebami. To jest dla nas bardzo ważne. Dzięki tej wiedzy będziemy mogli realizować oczekiwane zadania, ku satysfakcji i radości wszystkich Sulistrowiczan!

Serdecznie zapraszam, sołtyska Alicja.