Wieś wielodrożnica, położona na wysokości 220-280 m n.p.m., pomiędzy Wzgórzami Oleszeńskimi, a Potokiem Sulistrowickim.

Najstarsza nazwa – Sulstirwicz pochodzi z 1352 r., gdy istniał już kościół z wymienionym proboszczem Michaelem. Budowla nie zachowała się do dzisiaj, ulegając zniszczeniu, prawdopodobnie podczas wojny trzydziestoletniej.

W 1361 r. wieś została sprzedana Klasztorowi Cystersów z Lubiąża. Następnie, do 1810 r. jako wieś Sinsterwitz stała się własnością Augustianów z Klasztoru na Piasku we Wrocławiu. W 1840 r. we wsi były 54 domy, szkoła katolicka, dwa młyny wodne oraz sześć warsztatów tkackich. Z początkiem XX wieku Sulistrowice stały się ważnym ośrodkiem turystyki w Masywie Ślęży. Przy dworze powstało kąpielisko z łaźnią i basenem, a nawet planowano doprowadzenie tutaj linii kolejowej z Sobótki. Po 1945 r. do wsi przybyli Polacy ze wschodnich terenów II Rzeczpospolitej, głównie z Wołynia.

Do dzisiejszych czasów zachował się dwór obronny nawodny z XVI wieku, który w latach 1945-2000 służył jako szkoła podstawowa. We wsi znajduje się Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, zbudowany w 1932 r. w stylu neogotyckim z czterokondygnacyjną wieżą o podstawie kwadratu, zwieńczoną iglicą. W ołtarzu Kościoła mieści się obraz Chrystusa z 1932 r. oprawiony w rokokową ramę z drugiej połowy XVIII w. Kościół był remontowany w 1988 r. i 2001 r.

Przy wjeździe do Sulistrowic rośnie pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie 4,6 m zwany dębem szubienicznym. W centrum wsi znajdują się zabytkowe budynki mieszkalno-gospodarcze z I-szej połowy XIX w., sklep i świetlica oraz rośnie szpaler 100-letnich lip drobnolistnych. We wsi jest boisko sportowe z urządzeniami do rekreacji, placem zabaw oraz muszlą koncertową i wiatą biesiadną. W części zachodniej wsi mieści się Bar „U Marka”, a poniżej Zalew o powierzchni 6 ha, utworzony w latach 70-tych XX w. na Potoku Sulistrowickim. Nad brzegiem Zalewu znajduje się camping nr 271, bar Radunia oraz 2 ha terenu przeznaczonego do imprez masowych. Na południu wsi, na wysokości 382 m n.p.m. wśród Wzgórz Oleszeńskich stoi obelisk upamiętniający walkę korpusu Lützowa przeciw wojskom napoleońskim w 1813 r.

Przez wieś przechodzi czerwony szlak turystyczny, prowadzący z Łagiewnik przez Ślężę do Sobótki.