WODA

http://zgkimsobotka.pl/

taryfa za wodę: http://zgkimsobotka.pl/wp-content/uploads/2016/01/UCHWA%C5%81A-2017-2018.pdf

harmonogram wywozu nieczystości płynnych: http://zgkimsobotka.pl/wp-content/uploads/2017/12/HARMONOGRAM-WYWOZU-NIECZYSTO%C5%9ACI-P%C5%81YNNYCH-2018-ROK.pdf

Numery alarmowe

ogólnopolski numer w sprawie awarii sieci wodociągowych

994

woda

667-94-4444

kanalizacja

667-95-5555

 

ŚMIECI

http://hadlux.pl/

harmonogram odbioru śmieci:
http://hadlux.pl/wp-content/uploads/2018/06/Harmonogram-odbioru-odpad%C3%B3w-komunalnych-GMINA-SOBOTKA-II-p%C3%B3%C5%82rocze-2018-rok.pdf

informacja o sortowaniu śmieci:
https://www.sobotka.pl/informacja-o-likwidacji-tzw-gniazd-do-zbiorki-odpadow-komunalnych-w-miejscowosciach-letniskowych/

Mieszkańcy Gminy w ramach kwartalnej opłaty, którą wnoszą w zamian za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z dowodem wpłaty lub kopią złożonej deklaracji oraz dowodem osobistym mogą wywieźć następujące odpady w określonych ilościach:

– odpady zielone i biodegradowalne (trawa, liście, pocięte gałęzie itp.) – w każdej ilości;

– odpady budowlane i rozbiórkowe, takie jak: gruz ceglany lub betonowy, pustaki, kafelki, ceramika sanitarna, drewno konstrukcyjne, płyty gipsowe – do 500 kg raz w miesiącu, powyżej 500 kg odpady będą przyjmowane odpłatnie zgodnie z cennikiem ustalonym przez zarządzającego PSZOK-iem (ZUK HADLUX);

– baterie i akumulatory – w każdej ilości;

– zużyte świetlówki i żarówki – w każdej ilości;

– zużyty sprzęt RTV i AGD – w każdej ilości;

– zużyte opony – w każdej ilości;

– odpady wielkogabarytowe (meble, dywany, drzwi i okna bez szyb itp.) – w każdej ilości;

– tworzywa sztuczne, szkło, metale, papier, tektura, opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku i napojach) – w każdej ilości;

– chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych (farby, lakiery, rozpuszczalniki
i opakowania po tych środkach, opakowania po olejach i płynach samochodowych) – w każdej ilości;

Przywiezione odpady muszą być posegregowane i złożone przez osoby je przywożące w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK-u. Na PSZOK nie będą przyjmowane zmieszane odpady komunalne.

Dotyczy to jednak właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy złożyli deklarację śmieciową.

 

PODATKIstawka opłaty miejscowej – 2,22 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu
http://eboi.sobotka.pl/pliki/sobotka/pliki/Uchwa%C5%82a%20w%20sprawie%20op%C5%82aty%20miejscowej.pdf

opłata od posiadania psów –  roczna stawka 50 zł za jednego psa
http://eboi.sobotka.pl/pliki/sobotka/pliki/uchwa%C5%82a%20w%20sprawie%20posiadania%20ps%C3%B3w.pdf

zwolnienie w podatku od nieruchomości (świetlice, biblioteki, muzea, biblioteki, boiska sportowe, pomieszczenia pomocy społecznej, cmentarze)
http://eboi.sobotka.pl/pliki/sobotka/pliki/Uchwa%C5%82a%20w%20sparwie%20zwolnie%C5%84%20w%20podatku%20od%20nieruchomo%C5%9Bci%202016.pdf

wysokość stawek w podatku od nieruchomości
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,91 zł od 1 m2 powierzchni
zbiorniki wodne – 4,63 zł od 1 ha powierzchni
grunty związane z działalnością pożytku publicznego – 0,48 zł za 1 m2 powierzchni
grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji – 3,04 zł od 1 m2
budynki mieszkalne – 0,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 23,10 zł o 1 m2
budynki zajęte na materiał siewny – 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
budynki z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,70 zł 1 m2 powierzchni użytkowej
budynki pożytku publicznego – 7,77 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

http://eboi.sobotka.pl/pliki/sobotka/pliki/Uchwa%C5%82a%20stawki%20w%20podatki%20od%20nierucho%C5%9Bci.pdf

wysokość stawek w podatku od środków transportowych
http://eboi.sobotka.pl/pliki/sobotka/pliki/uchwa%C5%82a%20w%20sprawie%20okere%C5%9Blenia%20wysoko%C5%9Bci%20stawek%20podatku%20od%20%C5%9Brodk%C3%B3w%20transportowych%2028_10_2016.pdf

opłata targowa

http://eboi.sobotka.pl/pliki/sobotka/pliki/Uchwa%C5%82a%20w%20sprawie%20op%C5%82aty%20targowej%202016.pdf

WNIOSKI URZĘDOWE w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka:
http://eboi.sobotka.pl/karty-uslug

 

I rata podatku od nieruchomości – do 15 marca

Szanowni Mieszkańcy Sulistrowic!                           W dniu 15 marca 2020 roku upływa termin zapłaty I raty podatku od nieruchomości. Będę przyjmować wpłaty na terenie naszej świetlicy w następujących terminach: 10 marca – wtorek i 13 marca – piątek, w godzinach 17.00-19.00. Proszę przynieść ze sobą otrzymane z Gminy druki do potwierdzenia …

Dotacja na kotły i pompy ciepła

Zaproszenie na spotkanie informacyjne! Dotacje na nowoczesne kotły i pompy ciepła dla MIESZKAŃCÓW W związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków unijnych na projekt, którego nasza gmina jest partnerem, zapraszamy mieszkańców na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom działania programu oraz możliwościom ubiegania się o granty na wymianę kotłów stałopalnych.   Dotacje będą mogli …

IV rata podatku – do 15 listopada 2019 r.

Szanowni Państwo! 15 listopada br. upływ termin płatności IV raty podatku od nieruchomości i rolnego w 2019 r. Zapraszam do uregulowania płatności do naszej świetlicy – w ten piątek w godzinach od 17.00 do 19.00. Część mojej prowizji zostanie przekazana na potrzeby naszej wsi. Pozdrawiam, sołtys Alicja Krupa 🙂 

Usuwanie folii i innych odpadów z działalności rolniczej

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczejW związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naborem wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że Gmina Sobótka planuje przystąpić …

III rata podatku od nieruchomości

0 komentarzy

zaproszenie z Nadleśnictwa

O sortowaniu śmieci….

Do 15 maja – II rata podatku od nieruchomości

W dniu 15 maja br. upływa termin zapłaty II raty podatku od nieruchomości. Będę przyjmować wpłaty na terenie naszej świetlicy w następujących terminach: 10 maja – piątek, w godzinach 18.00-20.00 i 15 maja – środa, w godzinach 16.00-18.00. Proszę przynieść ze sobą otrzymane z Gminy druki do potwierdzenia wpłaty. Chcę …

Wiosenne sprzątanie Sulistrowic 2019

Niech ta ziemia blaskiem świeci, nie zostawiaj tutaj śmieci! Pod tym hasłem nasi wspaniali mieszkańcy ochoczo zabrali się za pozbieranie śmieci, porzuconych w rowach i na ulicach naszych uroczych Sulistrowic. W słoneczną sobotę – 30 marca 2019 r. w akcji wzięło około 30 osób, w tym dwóch najmłodszych 5-latków: Edmund …

W środy Urząd Gminy czynny do godziny 17.00

UWAGA! ZMIANA GODZIN PRACY UMiG W SOBÓTCE OD 17.04.2019 R. Szanowni Państwo,uprzejmie informujemy, że z dniem 17.04.2019 r. nastąpi zmiana godzin pracy Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce:poniedziałek 7:30-15:30wtorek 7:30-15:30środa 7:30-17:00czwartek 7:30-15:30piątek 7:30-14:00

PIT-y można złożyć w Urzędzie Gminy

INFORMACJA          Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu informuje, iż w dniu 20 marca 2019 r. w godz. 9.00-11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, pracownicy Urzędu Skarbowego będą przyjmowali zeznania roczne od mieszkańców Miasta i Gminy kierowane do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu. Zapraszamy Państwa do skorzystania …

System zgłoszeń problemu do pracownika UMiG Sobótka

Przejdź na stronę http://eboi.sobotka.pl/zgloszenie, aby zgłosić problem