21 marca 2019 roku na sesji Rady Miejskiej w Sobótce, Burmistrz wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej podziękowali Państwu Catharinie i Cornelisowi van Doorn za 27-letnią działalność charytatywną na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Sobótka. Holenderskiemu małżeństwu nadano tytuł „Honorowych obywateli Sobótki”. Państwo Van Doorn są wieloletnimi mieszkańcami Sulistrowic. W swojej ojczyźnie przez lata organizowali zbiórkę sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń domowych i odzieży, a potem własnym samochodem z przyczepą przywozili dary dla mieszańców naszej gminy. Poza tym pan Cornelis prowadzi orkiestrę dętą i wspaniale gra na trąbce. Natomiast pani Catharina gra na saksofonie. Jesteśmy dumni z naszych wyjątkowych mieszkańców. Dzięki tak wspaniałym, empatycznym ludziom jak Państwo van Doorn, świat staje się lepszy, wrażliwszy na potrzeby drugiego człowieka. Dziękujemy! 🙂

SONY DSC

Od 16 minuty nagrania możemy zobaczyć uroczyste podziękowanie Państwu van Doorn.