LISTA JEDNOSTEK BEZPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Szanowni Państwo,

na stronie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka została zamieszczona lista jednostek bezpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego.

W zakres bezpłatnego poradnictwa wchodzi m.in. poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.

Szczegółowe informacje pod adresem:

Lista jednostek bezpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego